Soddisfatti o rimborsati
Consegna in 72 ore
Trasporto gratuito sopra i 100 €

Práve sa nachádzaš:

VALENTINA SK s.r.o. Ochrana osobných údajov pre Kvstore

Informácie podľa nariadenia EÚ 2016/679 ("GDPR")
Posledná aktualizácia [24-05-2018]

 

1. KTO SPRACOVÁVA VAŠE ÚDAJE?

Správca údajov

VALENTINA SK s.r.o. zastúpená svojim správcom, so sídlom na Táborská 13, 932 01  Veľký Meder, IČO 45000417 (ďalej len "spoločnosť", "my", "naša", "nás").

Úradník pre ochranu osobných údajov (DPO)

Vymenovali sme osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov (DATA PROTECTION OFFICER -úradník pre ochranu údajov) podľa čl. 37 všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len "GDPR"). Upozorňujeme vás, že môžete kedykoľvek kontaktovať úradníka pre ochranu údajov a zaslať mu akúkoľvek otázku alebo požiadavku týkajúcu sa vašich osobných údajov a vášho súkromia tak, že napíšete na túto adresu: rdp@kvstore.it

Iné témy

Vaše osobné údaje sa môžu dostať do pozornosti našich zamestnancov alebo spolupracovníkov, ktorí patria do kategórií administratívnych pracovníkov, obchodných, právnych, účtovných pracovníkov alebo správcov informačných systémov, v závislosti od spracovania, ktorí sú pod našou priamou právomocou vymenovaní za prevádzkovateľov a v tomto ohľade dostali príslušné prevádzkové pokyny. Príjemcami vašich údajov sú poskytovatelia služieb tretích strán súvisiacich s platbami, dodávkami, marketingovými službami, poskytovateľmi hostingu a dodávateľmi inžinierskych služieb v oblasti informačných systémov, IT spoločnosťami alebo spoločnosťami špecializovanými na prieskum trhu a spracovanie údajov, s ktorými uzavierame dohody, ktoré od nich vyžadujú prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na ochranu vašich osobných údajov. Vaše údaje je možné zasielať aj policajným zložkám a súdnym a správnym orgánom v súlade so zákonom. 

Môžeme tiež presúvať vaše osobné údaje v prípade predaja alebo previesť celú alebo časť nášho podnikania a našich aktív (v prípade reorganizácie, odlúčenia, rozpustenia alebo likvidácie).

Za žiadnych okolností neposkytujeme ani nepredávame vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje môžu byť prenesené mimo Európskej únie, aby ich spracovali niektorí z našich poskytovateľov služieb. V tomto prípade Vám zaručujeme, že tento prevod je vykonaný v súlade so zákonom a že je zaručená primeraná úroveň ochrany osobných údajov v súlade s ustanoveniami tejto ochrany osobných údajov, v súlade s ustanoveniami tejto Politiky ochrany osobných údajov, na základe rozhodnutia o primeranosti, o štandardných doložkách určených Európskou komisiou o záväzných firemných pravidlách. V prípade, že vaše osobné údaje budú prenesené tretím stranám sídliacim v Spojených štátoch amerických, môžu sa im údaje preniesť v prípade, ak predložia vlastnú certifikáciu podľa schémy ochrany súkromia (štít na ochranu údajov) vo vzťahu k typu údajov, ktoré sa majú preniesť, čo si vyžaduje, aby poskytovali podobnú ochranu osobným údajom zdieľaným medzi EÚ a Spojenými štátmi.

2. AKÉ DRUHY ÚDAJOV ZÍSKAVAME?

Osobné údaje znamenajú všetky informácie týkajúce sa používateľa, ktoré nám umožňujú identifikovať ho, napríklad meno, kontaktné údaje, údaje o platbe a informácie o jeho prístupe na stránku. Keď sa zaregistrujete na našich stránkach, vytvoríte si účet, použijete naše služby alebo kontaktujete našu službu zákazníkom, zhromažďujeme niektoré vaše osobné informácie. Niektoré z vyššie uvedených údajov nám poskytuje samotný používateľ, zatiaľ čo iné sú zhromažďované automaticky. 

Údaje dobrovoľne poskytnuté používateľom

Stránka poskytuje užívateľom možnosť dobrovoľne poskytnúť osobné údaje, napríklad prostredníctvom vytvorenia účtu, kúpy / predaja produktov prostredníctvom našich stránok, vytvorenia hodnotenia alebo komentára, vyplnenia možnosti vrátenia tovaru, vyplnenia kontaktného fóra alebo používanie služby zasielania správ a chatu s našim zákazníckym servisom alebo kontaktovaním nás, aby ste zdieľali svoje pripomienky alebo názory. V prípade, že nás kontaktujete telefonicky, zaznamenáme váš hovor na informatívne účely a zlepšenie našich služieb a taktiež si vedieme poznámky týkajúce sa vášho hovoru. Pripomíname, že sa môžete zaregistrovať na našej webovej stránke a vytvoriť si účet aj na sociálnej sieti, napríklad Facebooku. V prípade, že sa zaregistrujete, dáte požadované povolenie na mieste registrácie, získame tak informácie z vášho účtu sociálnych sietí, ako je meno a priezvisko, pozícia, základné osobné údaje. 

Keď používate webové stránky ako predávajúci, obsah a obrázky vložené do vášho online okna budú viditeľné aj pre iných používateľov; rovnako, ak necháte pripomienky a recenzie v príslušných častiach stránky, obsah vašich recenzií, vaše meno a vaša fotografia (ak budú načítané) budú viditeľné pre tých, ktorí vstupujú na stránku.

Citlivé údaje

Nesmieme spracovávať citlivé údaje, tj podrobnosti o fyzickom zdraví alebo duševnom zdraví, údajné spáchanie trestných činov alebo odsúdenia za trestné činy, ak by ste s nami spontánne zdieľali takéto informácie, tieto informácie spracovávame iba s vaším výslovným súhlasom. 

Údaje tretej strany

Ak sa rozhodnete poskytnúť údaje tretích strán, uistite sa, že tieto subjekty boli predtým a dostatočne informované o spôsoboch a účeloch spracovania, ktoré sú tu uvedené. V súvislosti s touto hypotézou máte nárok byť nezávislým správcom údajov, za predpokladu splnenia všetkých právnych náležitostí a povinností. 

Údaje o osobách mladších ako 16 rokov

V tejto súvislosti pripomíname, že ak ste mladší ako 16 rokov, nemôžete nám poskytnúť žiadne osobné údaje a v žiadnom prípade nepreberáme žiadnu zodpovednosť za nepravdivé vyhlásenia, ktoré ste poskytli. Ak spozorujeme existenciu nepravdivých vyhlásení, okamžite zrušíme akékoľvek získané osobné údaje.

Navigačné údaje

Nasledujúce údaje zhromažďujeme pomocou služieb, ktoré používate:

  • technické údaje: V tejto kategórii údaje zahŕňajú adresy IP alebo názvy domén počítačov, ktoré používate pri pripájaní na web, adresy v jednotnom identifikátore zdroja (URI – Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, čas žiadosti, metódu použitú na odoslanie žiadosti na server, veľkosť súboru získaného v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede danej serverom (dobrý koniec, chyba atď.) a ďalšie parametre týkajúce sa vášho operačného systému a počítačového prostredia. Tieto údaje sa používajú iba na štatistické informácie (preto sú anonymné), na kontrolu správneho fungovania web stránky a sú okamžite po spracovaní odstránené. Údaje by sa mohli použiť na zistenie zodpovednosti v prípade hypotetických počítačových zločinov proti webovej stránke: okrem tejto možnosti údaje o webových kontaktoch nepretrvávajú dlhšie ako 7 dní.
  • údaje zhromaždené pomocou cookie alebo podobných technológií: pre viac informácií navštívte sekciu "Cookie"  

3. NA AKÉ ÚČELY SPRACOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

a) Na zabezpečenie prístupu na naše stránky a využívanie našich služieb

Pri používaní nášho webu a jeho služieb budeme vaše osobné údaje používať na to, aby ste sa mohli zaregistrovať na stránke a vytvoriť si osobný účet, overiť vašu totožnosť ako používateľa Stránky, umožniť vám nakupovať / predávať produkty ak je to vhodné, zakúpiť výrobky, aby sme vám poskytli zákaznícku podporu a vyriešiť akékoľvek problémy, ktoré ste ohlásili, aby sme Vám poslali potrebnú komunikáciu (napríklad potvrdenie nákupnej objednávky alebo potvrdenie úspešného dokončenia platby alebo pripomenutie produktov vo vašom košíku), ako aj vám poskytli všetky dodatočné služby popísané vo všeobecných podmienkach.

b) na informácie o produktoch, službách, udalostiach a iné reklamné účely

Ak ste výslovne poskytli svoj súhlas alebo ak máme legitímny záujem (podľa platných zákonov), použijeme vaše údaje na to, aby sme vás informovali o našich službách a výrobkoch, ako aj informovanie o obchodných a reklamných činnostiach Spoločnosti alebo obchodných partnerov tretích strán prostredníctvom e-mailu, SMS alebo whatsapp; iba v prípade, že ste podnikateľ, môžeme vás upozorniť na takéto propagačné akcie a telefonické hovory prostredníctvom telefonického operátora alebo služieb starostlivosti o zákazníka, ktoré pozostávajú z ponuky vyhradených služieb v čase predaja a po predaji. Okrem toho, vždy s vaším súhlasom alebo ak máme legitímny záujem (podľa platných zákonov), môžeme vaše údaje použiť ako súčasť vedenia prieskumu trhu a prieskumov na zistenie vašej spokojnosti, e-mailom, posielaním SMS alebo whatsapp, s cieľom zlepšiť naše služby a vzťahy s našimi užívateľmi

c) Ponúknuť vám personalizovanú službu

Ak ste výslovne poskytli svoj súhlas, používame vaše údaje na analýzu vašich spotrebiteľských návykov a možností, s cieľom navrhnúť personalizované služby v súlade s vašimi záujmami a na zlepšenie našej obchodnej ponuky.

d) Zlepšiť služby, ktoré ponúkame prostredníctvom webovej stránky

Využijeme poskytnuté údaje na zlepšenie služieb, ktoré ponúkame prostredníctvom webových stránok a vašich skúseností s nákupom / predajom produktov. Najmä budeme schopní analyzovať využitie a merať účinnosť našich webových stránok a našich služieb s cieľom zlepšiť ich ako aj zapojiť a udržať používateľov.

e) zaručiť naše práva, majetok alebo bezpečnosť údajov

Môžeme tiež používať osobné údaje v súvislosti s používaním našich stránok na prevenciu alebo odhaľovanie podvodov, zneužívanie, nezákonné používanie, porušenie našich všeobecných podmienok a dodržiavania súdnych príkazov, vládnych požiadaviek alebo dodržiavanie platných právnych predpisov.

4. AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA?

Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v prípadoch, keď budeme mať na to právny základ.

Vo väčšine prípadov spracujeme vaše údaje, aby sme Vám zaručili prístup na stránky a ponúkané služby. Okrem toho môžeme spracovať vaše údaje z jedného alebo viacerých nasledujúcich dôvodov:

▪ Pred vašim výslovným súhlasom (napríklad s cieľom informovať vás o našich produktoch, službách, udalostiach a na iné propagačné účely, ako aj ponúknuť vám personalizovanú službu)

▪ Na zabezpečenie súladu s právnymi povinnosťami, predpismi a predpismi spoločenstva (napr. na dodržiavanie súdnych príkazov, vládnych požiadaviek alebo plnenie príslušných právnych predpisov)

▪ Pre náš legitímny záujem (napríklad na zlepšenie služieb, ktoré ponúkame prostredníctvom webových stránok alebo na zaručenie vlastníctva a bezpečnosti údajov, ktoré spracovávame).

5. JE POSKYTOVANIE ÚDAJOV POVINNÉ?

Poskytovanie osobných údajov je povinné len pre spracovanie potrebné na zabezpečenie prístupu k našim stránkam a službám, ktoré ponúkame. Akékoľvek odmietnutie poskytnúť osobné údaje požadované na tento účel znemožňuje registráciu na stránke a používanie príslušných služieb. Všetky ostatné ustanovenia vašich informácií sú nepovinné, ale ich udeľovanie nám umožňuje ponúknuť vám lepšiu skúsenosť.

6. AKÝM SPÔSOBOM SPRACOVÁVAME VAŠE ÚDAJE A NA AKO DLHO?

Zachovanie osobných údajov bude v papierovej a / alebo elektronickej forme a na čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu uvedeného v odseku 3 ("Na aké účely spracovávame vaše údaje?").

Najmä keď sa zaregistrujete na stránkach a vytvoríte si účet, spracujeme a uložíme väčšinu vašich informácií, ktoré máme k dispozícii, pokiaľ budete aktívne využívať služby, ktoré ponúkame prostredníctvom webových stránok. Po uzatvorení vášho účtu budeme uchovávať vaše osobné údaje maximálne 24 mesiacov od dátumu zrušenia účtu na účely ochrany a / alebo nárokovania si nášho práva na súde a / alebo pri mimosúdnom riešení v prípade legálnych sporov na vykonávanie našich služieb; vaše ďalšie osobné informácie týkajúce sa transakcií uskutočnených cez internetovú stránku sa uchovávajú 10 rokov v súlade so zákonom (vrátane daňových povinností).

Na účely priameho marketingu a profilovania uchovávame vaše údaje maximálne počas obdobia, ktoré sa rovná dobe určenej platným právnym poriadkom, tj 24 a 12 mesiacov od poslednej interakcie akéhokoľvek druhu z vašej strany so stránkou.

Na účely analýzy zameranej na zlepšenie služby budú vaše osobné údaje podliehať maximálnej retenčnej dobe 24 mesiacov od dátumu ich registrácie.

Po uplynutí maximálnej lehoty uchovávania budú osobné údaje uvedené v tejto časti automaticky vymazané alebo anonymizované natrvalo a nenávratne.

Pripomíname Vám, že v prípade, že nevykonáte žiadnu účinnú aktivitu (ako je využívanie služieb ponúkaných na webe, navigácia, prehliadanie a / alebo akýkoľvek iný spôsob užívania webových stránok) nepretržite po dobu 36 mesiacov, budete klasifikovaný ako neaktívny užívateľ a po písomnej komunikácii týkajúcej sa deaktivácie vášho účtu budeme pokračovať v ukladaní vašich osobných údajov na maximálnu dobu ukladania, ktorá je v nich obsiahnutá.

7. AKO SI MÔŽETE UPLATŇOVAŤ VAŠE PRÁVA?

V súlade s ustanoveniami GDPR, máte právo požiadať kedykoľvek o prístup k svojim osobným údajom, opravu alebo vymazanie týchto údajov, namietať proti ich spracovaniu, alebo uplatniť právo na prenosnosť. Platné zákony o ochrane osobných údajov vám tiež umožňujú uplatniť právo žiadať o obmedzenie spracovania v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR, ako aj získavanie v štruktúrovanom formáte, bežne používané a čitateľné automatickým zariadením údajov týkajúcich sa vás, v prípadoch uvedených v čl. 20 GDPR. 

Žiadosti je možné zaslať na e-mailovú adresu dpr@kvstore.it Ak chcete povoliť činnosti uvedené v bode b) (Marketingové účely) v bode 3 vyššie ("Na aké účely spracovávame vaše údaje? ") a následne nechcete dostávať ďalšiu komunikáciu alebo chcete obmedziť spôsob, akým je možné kontaktovať vás, môžete tieto oznámenia kedykoľvek prerušiť jednoduchým kliknutím na príslušný odkaz" odhlásiť "v spodnej časti každej komunikácie.

Nakoniec vám pripomíname, že ste vždy oprávnený podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu (garant na ochranu osobných údajov) podľa čl. 77 GDPR, ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi.

8. AKO ZABEZPEČUJEME OCHRANU ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje spracovávajú subjekty uvedené v predchádzajúcom bode 1 ("Kto spracováva vaše údaje?"), v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov. Najmä s cieľom zabezpečiť bezpečnosť vašich údajov s prihliadnutím na súčasný stav techniky a náklady na implementáciu, rovnako ako povahu, predmet, kontext a účel spracovania, ako aj riziko rôznej pravdepodobnosti a závažnosti pre práva a slobody fyzických osôb, sme prijali príslušné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej riziku. 

9. KEDY BOLI TIETO INFORMÁCIE AKTUALIZOVANÉ?

Tieto informácie boli zverejnené v deň uvedený v záhlaví a môžu sa v priebehu času meniť aj v súvislosti so vstupom nových predpisov 1 sektora do platnosti, aktualizáciou alebo poskytovaním nových služieb alebo nových technologických inovácií. V tomto prípade vám spoluvlastníci oznámia, že vám poskytnú dôkazy o takýchto aktualizáciách.

10. ĎALŠIE INFORMÁCIE

(A) Aplikácie

Ak je na našej stránke aktívna stránka "Pracujte s nami", môžete si pozrieť naše otvorené pracovné pozície alebo odoslať sám žiadosť. 

Životopisy, ktoré získame po komunikácii cez naše webové stránky s našimi profesionálnymi pozíciami, alebo ak sa rozhodnete nám poslať Váš životopis, budú uložené maximálne 6 mesiacov od dátumu prijatia s jediným cieľom zhodnotenia vašej žiadosti alebo na zistenie a následný výskum pre profesionálnu pozíciu kompatibilnú s vaším profilom, ak bude aktivovaný počas maximálnej doby uchovávania vašich údajov. Kedykoľvek môžete proti spracovaniu vašich osobných údajov namietať písomne na adresu rdp@kvstore.it.

Ak ste kandidát, uistite sa, že ste vložili svoje vyhlásenie do životopisu, s ktorým dávate súhlas na spracovanie osobných údajov na účely výberu a vyhnite sa citlivým osobným údajom (napríklad zdravotný stav, náboženské vyznanie, filozofické alebo politické tematiky), ktoré nie sú relevantné pre ponuku práce.

(b) Odkazy na tretie strany

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú výhradne na webové stránky. Ak stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán, pripomíname Vám, že ich nekontrolujeme a nie sme žiadnym spôsobom zodpovední. Preto vás vyzývame, aby ste si prečítali príslušné zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach tretích strán, ku ktorým máte prístup.

11. MÁTE DALŠIE OTÁZKY?

Vítame otázky, pripomienky a obavy týkajúce sa našich pravidiel ochrany osobných údajov a našich postupov ochrany osobných údajov.

Ak chcete poskytnúť spätnú väzbu alebo máte akékoľvek otázky alebo obavy, obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov alebo pošlite e-mail na adresu  info@kvstore.it.

 

Môj Košík