Soddisfatti o rimborsati
Consegna in 72 ore
Trasporto gratuito sopra i 100 €

Dodávka

Lehoty :

Naše logistické centrum spracuje Vaše objednávky v priebehu 24 hodín od prijatia potvrdenia objednávky a odošle tovar určený na expedíciu špedičnému kuriérovi. Nakoľko sa nás centrálny sklad nachádza v Taliansku v meste San Martino Buon Albergo (VR) bežne realizujeme dodávky tovaru v lehote do 10 až 14 pracovných dní pri exkluzívnom tovare alebo pri vypredaní tovaru dodacia lehota sa predĺži na 25 až 30 dní. Klient je kontaktovaný kuriérom spoločnosti Toptrans minimálne 24 hodín pred zrealizovaním samotnej dodávky, aby tak  mohol avizovať dodanie tovaru a presvedčiť sa o prítomnosti osoby oprávnenej k jeho vyzdvihnutiu. V prípade nemožnosti prevzatia tovaru zo strany klienta sa tento s kuriérom dohodne na inom dodacom termíne. Dodávky tovaru sú realizované počas  pracovných dní, od pondelka do piatku (okrem sviatkov).

Kuriér

Dodávka tovaru je realizovaná prostredníctvom kuriéra pracujúceho na vysokej  úrovni, zabezpečujúcej profesionalitu, diskrétnosť, presnosť a príjemné jednanie. Náš centrálny sklad sa nachádza v meste San Martino Buon Albergo (VR), v rámci priestorov spoločnosti XLOGISTIC, Via dell'Industria 5, San Martino Buon Albergo (VR), 37086 - Taliansko, prekládka tovaru sa uskutočňuje v naše spoločnosti Valentina SK s.r.o., odkiaľ Vám tovar až do domu dodá kuriér spoločnosti Toptrans EU.

Potvrdenie špedície

V rámci potvrdenia zahájenia špedície obdržíte náš e-mail, ktorý Vám bude zaslaný na Vami zadanú adresu elektronickej pošty, s uvedením čísla dodávky a osobného čísla kuriéra, ktorý Vám zodpovie na akúkoľvek otázku týkajúcu sa dodávky tovaru.

Faktúra

Pri všetkých výrobkoch spoločnosť VALENTINA SK s.r.o. vystaví príslušnú faktúru obsahujúcu údaje poskytnuté klientom. Kópia faktúry sa nachádza vo vnútri dodávaného balenia alebo v oranžovej obálke prilepenej na obale zasielaného produktu. Prvá kópia faktúry Vám bude zaslaná vo formáte pdf na vašu mailovú adresu.


Prepravné náklady

Prepravné náklady pripadajú na ťarchu klienta a sú uvedené v každej objednávke. Objednávateľ hradí poplatok vo výške 9,90 Eur s DPH.

 

Kontrola pri dodávke a reklamácie

V momente dodania tovaru kuriérom je potrebné, aby klient skontroloval tieto náležitosti:

- či počet balení predmetnej dodávky zodpovedá počtu uvedenému na sprievodnom doklade kuriéra,

- či je balenie celistvé, nepoškodené, nepremočené alebo inak nepozmenené.

Po podpísaní prepravného dokladu odovzdaného kuriérovi už klient nemôže vzniesť žiadnu námietku týkajúcu sa množstva a kvality prevzatého tovaru. Ak by mal klient pochybnosti týkajúce sa celistvosti tovaru vo vnútri balenia, uvedie na preberací sprievodný dokument kuriéra nasledovnú  formuláciu

“ tovar prevzatý s výhradou“

Následne mu začne plynúť 7 – dňová lehota, v rámci ktorej môže vykonať podrobnú kontrolu celistvosti dodaného tovaru a v prípade zistenia škody, musí túto skutočnosť okamžite oznámiť asistenčnej službe  (info@kvstore.sk)  zašlúc informatívny e-mail ku ktorému priloží fotografie zistených škôd.

Zistené vonkajšie chyby alebo nezodpovedajúci počet balení musia byť okamžite oznámené kuriérovi s formuláciou

  „tovar prevzatý s výhradou - viditeľné poškodenie“

 uvedenom na sprievodnom doklade kuriéra, s oznámením danej skutočnosti do 7 dní a zaslaním príslušného e-mailu na adresu asistenčnej služby (info@kvstore.sk) , v ktorom klient uvedie popis škody a priloží sprievodné fotografie.

Môj Košík