• DOPRAVA A DORUČENIE •

My v KVstore si dávame denné ciele, medzi ktoré patrí dodať tovar v krátkom čase a za najlepších podmienok.

Za týmto cieľom je však komplexný výber a práca celého tímu, ktorú robíme radi, aby sme našim zákazníkom mohli ponúknuť kvalitné služby.

Čas

Vaša objednávka je najskôr spracovaná predajnou kanceláriou so sídlom vo Veľkom Mederi, ktorá skontroluje dostupnosť tovaru a uskutočnenú platbu a následne ju elektronicky odošle do skladu/logistického centra na adrese KODICEBAGNO s.r.l., priemyselná oblasť Piane di S. Andrea, 640 32 Atri (TE), Taliansko.

Ten vybavuje vaše objednávky do 24 hodín. Nakoľko sa centrálny sklad nachádza v Taliansku, doručenie zásielok trvá 10-14 pracovných dní pri exkluzívnom tovare alebo pri vypredaní tovaru dodacia lehota sa predĺži na 25-30 pracovných dní .

Zákazník dostane od nás ako aj od prepravcu/kuriéra e-mail s číslom zásielky, aby mohol zásielku sledovať.Klient je kontaktovaný kuriérom spoločnosti Toptrans minimálne 24 hodín pred zrealizovaním samotnej dodávky, aby tak mohol avizovať dodanie tovaru a presvedčiť sa o prítomnosti osoby oprávnenej k jeho vyzdvihnutiu. V prípade nemožnosti prevzatia tovaru zo strany klienta sa tento s kuriérom dohodne na inom dodacom termíne. Táto služba je bezplatná a dostupná pre 90% zásielok. Dodávky tovaru sú realizované počas pracovných dní, od pondelka do piatku (okrem sviatkov).

Náklady na dopravu

Prepravné náklady pripadajú na ťarchu klienta a sú uvedené v každej objednávke. Objednávateľ hradí poplatok vo výške 9,90 Eur s DPH.

Pre informácie a ďalšie požiadavky kontaktujte našu obchodnú kanceláriu!

napíšte nám! zavolajte nám!
Kuriér

Skúsenosti získané v priebehu rokov viedli k rozhodnutiu spolupracovať s prepravcom Toptrans EU a Slovenskou poštou (menšie objednávky) .

KVstore spolupracuje s:
Toptrans EU, expresný kuriér – dodanie tovaru do 24 hodín, ktorý posiela sledovacie číslo e-mailom a SMS
Slovenská pošta, tradičný kuriér – dodanie 2-3 pracovné dni, ktorý posiela sledovacie číslo e-mailom a SMS

Každý z nich vyzdvihne tovar z nášho prekladové skladu na adrese sídla spoločnosti VALENTINA SK s.r.o., Táborská 13, 932 01 Veľký Meder, Slovensko.

Kam doručujeme

Doručenie tovaru prebieha na ulicu, pred domom a nie je zabezpečená manipulačná služba do domu.
Pre viac informácií kontaktujte zákaznícky servis.

napíšte nám! zavolajte nám!
Faktúra

Ku každej objednávke VALENTINA SK s.r.o. vystaví faktúru s údajmi poskytnutými zákazníkom. Kópia tohto bude zaslaná vo formáte PDF priamo na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom v čase objednávky.

Kontrola pri doručení/reklamácie

Pri doručovaní tovaru kuriérom je zákazník povinný skontrolovať, či počet doručených balíkov zodpovedá počtu uvedenému na prepravnom doklade.

V čase doručenia môžu nastať dve situácie:
• Žiadne poškodenie
• V tom čase viditeľné alebo neviditeľné poškodenie

Je potrebné, aby bola dodávka prevzatá podpisom zákazníka s poznámkou „Preberám s výhradou kontroly“.

Dôležité je tiež vždy uviesť dôvod odmietnutia (napr. porušený obal, sploštený obal, poškodený obal, perforovaný obal, perforovaný obal, viditeľné poškodenie výrobku a pod.).

Na zásielky sa vzťahuje PREPRAVNÉ POISTENIE, preto je potrebné prípadné akékoľvek poškodenie nahlásiť do 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

• POZOR!

• Aktivovať poistenie a zodpovedať sa za škodu je možné len a len vtedy, ak bol tovar prevzatý pod kontrolou s príslušným uvedením dôvodu.

• Kúpeľňový nábytok bude dodaný na drevených paletách alebo plošine, ak objednávka obsahuje viacero položiek. V prípade, že veľký tovar nebude dodaný na palete, ale ako jednotlivý balík, bude potrebné túto skutočnosť zaznamenať na dodacom doklade / kuriérskom skeneri s nápisom „tovar bez palety“.

• Po vyplnení prepravného dokladu už zákazník nebude mať právo odvolať sa proti prijatému tovaru z hľadiska množstva alebo kvality. Na dôkladnú kontrolu dodaného tovaru je však k dispozícii 7 kalendárnych dní.

V prípade poškodenia postupujte nasledovne:

• Kontaktujte prosím zákaznícky servis prostredníctvom informatívneho e-mailu s popisom poškodenia/závady a priloženými fotografiami dokazujúcimi poškodenie, na adrese info@kvstore.sk.

Ak sú vonkajšie poškodenia veľmi zjavné alebo ste nedostali všetky balíky, je potrebné priamo na mieste osloviť kuriéra a uviesť to do dokladu, ktorý je priložený k dodávke. Potom pokračujte v nahlásení tejto skutočnosti do 7 kalendárnych dní e-mailom na adresu info@kvstore.sk.