Soddisfatti o rimborsati
Consegna in 72 ore
Trasporto gratuito sopra i 100 €

Práve sa nachádzaš:

  Platba

  PlatbaProstredníctvom služby KIAMAMI VALENTINA si môžeš vybrať pre Teba ten najvhodnejší spôsob úhrady:

  Kreditná karta

  Akceptujeme viaceré kreditné platobné karty, vrátane predplatených platobných kariet (Banco Posta) a dobíjateľných platobných kariet vystavených výlučne na slovenskom území: Visa, Mastercard, Diners, American Express. Pri platbe prostredníctvom platobnej karty Vám nebude započítaný žiadny dodatočný poplatok.

  Pri platbách prostredníctvom bankových kariet Visa a Mastercard je potrebné uviesť kód CVV2, prípadne posledné 3 čísla, ktoré sa nachádzajú na druhej strane platobnej karty, inak dôjde k anulovaniu objednávky.

  Platobný prevod

  Pri voľbe tohto spôsobu úhrady po zrealizovaní objednávky postupujte nasledovným spôsobom:

  ·         Dôvod platby uvedený v bankovom prevode musí obsahovať: číslo a dátum objednávky, meno a priezvisko objednávateľa;

  ·         Banková úhrada musí byť zrealizovaná v prospech:

  Príjemcu platby: VALENTINA SK s.r.o., Bratislavská 6, 932 01  Veľký Meder

  Banka : Sberbank Slovensko a.s., pobočka – Dunajská Streda

  Číslo účtu : 4410030702/3100

  IBAN: SK6931000000004410030702

  SWIFT (BIC): LUBASKBX

   

  Banková prax počíta s tým, že suma vyplývajúca z prevodného príkazu bude pripísaná v prospech účtu príjemcu  (VALENTINA SK s.r.o.) v lehote, ktorá nie je kratšia ako 1/3 pracovné dni od podania prevodného príkazu. Následne dôjde k pripočítaniu týchto dní k dňom plynúcim medzi vykonaním objednávky a dátumom ku ktorému klient predloží platobný príkaz.

  Ak v lehote do 10 dní od akceptácie objednávky zo strany spoločnosti VALENTINA SK s.r.o. nedôjde k zaregistrovaniu pripísania príslušnej čiastky vyplývajúcej z prevodného príkazu v jej prospech, daná objednávka bude anulovaná.

   

  PAYPAL

   

  PayPal predstavuje on-line systém úhrady, ktorý počíta s otvorením účtu  PayPal. Pokiaľ si vyberiete nákup s týmto druhom platby, zobrazí sa webová stránka PayPal na ktorej uvediete svoju osobnú e-mailovú adresu a vlastné heslo pre PayPal konto, alebo pristúpite k vytvoreniu nového prístupu. Po zaregistrovaní bude možné pristúpiť k úhrade formou PayPal bez toho, aby ste museli opätovne zadávať požadované údaje. Tento systém platí i pre budúce prípady nákupu. Pri voľbe tohto spôsobu platby sa príslušná čiastka priamo odráta z vytvoreného PayPal konta. Systém PayPal ochraňuje údaje poskytnuté kupujúcim. Pri každej transakcii vykonanej týmto spôsobom Vám bude systémom PayPal zaslaný potvrdzujúci e-mail. Suma predstavujúca výšku Vašej objednávky bude odpočítaná z Vášho PayPal konta v momente nákupu vo forme predloženia objednávky. V prípade anulovania, bude príslušná čiastka vrátená na PayPal účet klienta.

   

  Platba pri dodávke – na dobierku

   

  Pri výbere tohto spôsobu úhrady k samotnej platbe dôjde v momente realizácie dodávky tovaru kuriérom, pričom k výške ceny tovaru sa pripočíta cena prepravy a suma € 8 predstavujúca potvrdenie prijatej platby,  ktoré nájdete zosumarizované v súhrnnej objednávke a vo faktúre.

  Platba musí byť vykonaná prostredníctvom bankoviek alebo mincí uhradených priamo kuriérovi.  Akceptované budú iba presné čiastky, zodpovedajúce výške objednávky:  nepočíta sa s povinnosťou výdavku.

  Euro

  Môj Košík