Soddisfatti o rimborsati
Consegna in 72 ore
Trasporto gratuito sopra i 100 €

Platba

Prostredníctvom služby KIAMAMI VALENTINA si môžeš vybrať pre Teba ten najvhodnejší spôsob úhrady:

Kreditná karta PAYPAL

Akceptujeme viaceré kreditné platobné karty, vrátane predplatených platobných kariet a dobíjateľných platobných kariet vystavených výlučne na slovenskom území: Visa, Mastercard, Diners, American Express. Pri platbe prostredníctvom platobnej karty Vám nebude započítaný žiadny dodatočný poplatok.

Pri platbách prostredníctvom bankových kariet Visa a Mastercard je potrebné uviesť kód CVV2, prípadne posledné 3 čísla, ktoré sa nachádzajú na druhej strane platobnej karty, inak dôjde k anulovaniu objednávky.

Platobný prevod

Pri voľbe tohto spôsobu úhrady po zrealizovaní objednávky postupujte nasledovným spôsobom:

  • Dôvod platby uvedený v bankovom prevode musí obsahovať: číslo a dátum objednávky, meno a priezvisko objednávateľa;
  • Banková úhrada musí byť zrealizovaná v prospech:

          Príjemcu platby: VALENTINA SK s.r.o., Táborská 13, 932 01  Veľký Meder

          Banka : Prima banka Slovensko a.s., pobočka – Dunajská Streda

          Číslo účtu : 4410030702/3100

          IBAN: SK6931000000004410030702

         SWIFT (BIC): LUBASKBX

Banková prax počíta s tým, že suma vyplývajúca z prevodného príkazu bude pripísaná v prospech účtu príjemcu  (VALENTINA SK s.r.o.) v lehote, ktorá nie je kratšia ako 1/3 pracovné dni od podania prevodného príkazu. Následne dôjde k pripočítaniu týchto dní k dňom plynúcim medzi vykonaním objednávky a dátumom ku ktorému klient predloží platobný príkaz.

Ak v lehote do 10 dní od akceptácie objednávky zo strany spoločnosti VALENTINA SK s.r.o. nedôjde k zaregistrovaniu pripísania príslušnej čiastky vyplývajúcej z prevodného príkazu v jej prospech, daná objednávka bude anulovaná.

 

PAYPAL

PayPal predstavuje on-line systém úhrady, ktorý počíta s otvorením účtu  PayPal. Pokiaľ si vyberiete nákup s týmto druhom platby, zobrazí sa webová stránka PayPal na ktorej uvediete svoju osobnú e-mailovú adresu a vlastné heslo pre PayPal konto, alebo pristúpite k vytvoreniu nového prístupu. Po zaregistrovaní bude možné pristúpiť k úhrade formou PayPal bez toho, aby ste museli opätovne zadávať požadované údaje. Tento systém platí i pre budúce prípady nákupu. Pri voľbe tohto spôsobu platby sa príslušná čiastka priamo odráta z vytvoreného PayPal konta. Systém PayPal ochraňuje údaje poskytnuté kupujúcim. Pri každej transakcii vykonanej týmto spôsobom Vám bude systémom PayPal zaslaný potvrdzujúci e-mail. Suma predstavujúca výšku Vašej objednávky bude odpočítaná z Vášho PayPal konta v momente nákupu vo forme predloženia objednávky. V prípade anulovania, bude príslušná čiastka vrátená na PayPal účet klienta.

 

Platba pri dodávke – na dobierku

Pri výbere tohto spôsobu úhrady k samotnej platbe dôjde v momente realizácie dodávky tovaru kuriérom, pričom k výške ceny tovaru sa pripočíta cena dobierky v sume 4,90 Eur s DPH predstavujúca potvrdenie prijatej platby,  ktoré nájdete zosumarizované v súhrnnej objednávke a vo faktúre. Platba musí byť vykonaná prostredníctvom bankoviek alebo mincí uhradených priamo kuriérovi.  Akceptované budú iba presné čiastky, zodpovedajúce výške objednávky:  nepočíta sa s povinnosťou výdavku.

Euro

Môj Košík